กศน.เมือง
...เราชาว กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน หากต้องการสอบถาม โทรมาได้ที่ 0-3826-0987...หากไม่ได้รับสะดวกในการติดต่องาน โทรฯตรงมาได้ที่ 087-7843719...
วันที่

                     

 **เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง**
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน กศน.

กลุ่มแผนงาน กศน.
กลุ่มพัฒนา กศน

ระบบงบประมาณ ปี 2564 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2564 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบจัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับม.ต้น
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ51 ระดับม.ปลาย
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับม.ต้น
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ44 ระดับม.ปลาย

ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ31 ระดับประถมฯ
ระบบสืบค้นหลักฐาน รบ.หลักสูตรฯ30 ระดับม.ต้น

   ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองชลบุรีสามารถดูได้ทุกคน

       ให้เลือกระดับและกรอกเลขบัตรประชาชน(13 หลัก)**
        เลือกระดับ อัปข้อมูลเมื่อ 4 ต.ค.2565  

    หากนักศึกษาท่านใด ติดต่อสอบถามงานทะเบียนได้ที่ โทร. 038-260987


ประกาศ กศน.เมืองฯ เปิดรับนักศึกษาแล้ว รีบสมัครด่วน
กศน.เมืองชลบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ทั้งระดับประถมฯ ม.ต้น ม.ปลาย เรียนฟรี!!!!!
              คลิกเลือกระดับเรียนได้ที่นี่:

        หากท่านใดอยากจะสมัครเรียน แต่ไม่กล้าจะออกไปไหนมาไหน อันนี้เราทราบดีครับ
       !!!กศน.เมืองชลบุรี กำลังรับสมัครเรียน ทั้งระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย!!!!
เรียนฟรี!! ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2565

***ไม่ต้องเดินทางมาสมัคร ก็สมัครเรียนได้ครับ***
!!!เพียงแค่เข้าไปสมัครที่นี่!!!

http://118.172.227.194:7013/Admissions/

!! เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ !! ##ถ่ายจากโทรศัพท์นั่นแหละ ใช้ได้เลยครับ###
1. รูปถ่ายตนเอง
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตนเอง,บิดา,มารดา / ใบสูติบัตร
@@@เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ก่อนสมัครลองคลิกดูหน้าตาครูสอนได้นะ และจะเลือกเรียนที่ไหนก็ได้@@@

###สมัครเรียนเลย!!!!ฟรี!!!รับจำนวนจำกัด!!!
โทรสอบถามได้ที่ 038-260987  

 

ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ประถมฯ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ประถมฯ
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ต้น
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรออนไลน์
ระบบงบประมาณ ปี 2565 กศน.เมืองชลบุรี 
ระบบงบประมาณ ปี 2565 สำนักงานกศน.ชลบุรี 
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(ชั้นเรียน)
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(โครงการฯ)
ระบบรายงานข้อมูลแนะนำเพื่อนออนไลน์
ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษาออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ประถมศึกษา
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ปลาย
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(ชั้นเรียน)
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(โครงการฯ/กิจกรรม)
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับ อสม.
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับผุ้สูงอายุ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)
ระบบจัดทำเอกสารเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง/พิมพ์งานผ่านออนไลน์

Copyright@2010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  โทร. 0-3826-0987
ออกแบบโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  naunggate3@gmail.com