กศน.เมือง
...เราชาว กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน หากต้องการสอบถาม โทรมาได้ที่ 0-3826-0987...หากไม่ได้รับสะดวกในการติดต่องาน โทรฯตรงมาได้ที่ 087-7843719...
วันที่

                     

 

สวัสดีครับ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเว็บ กศน.เมืองฯทุกท่าน

       ช่วงนี้ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิค-19
     ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
     ขณะนี้ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ได้ปิดรับสมัครนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2563 แล้ว
หากท่านใดอยากจะสมัครเรียน ประมาณเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป
เราจะเปิดรับสมัครอีกครั้งครับ

       ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมชม หากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม
ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ หรือด้านขวาของจอ ในหัวข้อ "ถามมา ตอบไป"
ท่านสามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับ....แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก
ก่อนครับ
           โทรสอบถามได้ที่ 038-260987

                        4 ธ.ค.2563

            

 

ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ประถมฯ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ประถมฯ
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ต้น
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรออนไลน์
ระบบงบประมาณ ปี 2564 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2564 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(ชั้นเรียน)
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(โครงการฯ)
ระบบรายงานข้อมูลแนะนำเพื่อนออนไลน์
ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษาออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ประถมศึกษา
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ปลาย
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(ชั้นเรียน)
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(โครงการฯ/กิจกรรม)
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับ อสม.
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับผุ้สูงอายุ
ระบบงบประมาณ ปี 2563 กศน.เมืองชลบรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)
ระบบจัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
ระบบแบบสำรวจ/แบบประเมินผ่านออนไลน์

Copyright@2010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  โทร. 0-3826-0987
ออกแบบโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  naunggate3@gmail.com