กศน.เมือง
...เราชาว กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน หากต้องการสอบถาม โทรมาได้ที่ 0-3826-0987...หากไม่ได้รับสะดวกในการติดต่องาน โทรฯตรงมาได้ที่ 087-7843719...
วันที่

                     

 **เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง**
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน กศน.

กลุ่มแผนงาน กศน.
กลุ่มพัฒนา กศน

ระบบงบประมาณ ปี 2563 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบจัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย

 
สวัสดีครับ นักศึกษากศน. และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเว็บ
กศน.เมืองฯทุกท่าน


      
ช่วงนี้ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิค-19
        ต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้อัปเดทข้อมูล เรากำลังปรับระบบการเรียน โดยเฉพาะในภาคเรียนที่
1/2564 นี้ เราได้พัฒนาระบบการเรียนผ่านออนไลน์ ให้มีความสะดวก สามารถเข้าถึงได้ง่าย
จะมีการพบกลุ่ม (Onsite)บ้าง เมื่อหากมีการผ่อนปรน จากจังหวัดชลบุรี 
       นักศึกษา กศน.เมืองชลบุรีทุกคนครับ เราจะเปิดภาคเรียนที่1/2564 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
เป็นการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทางสมาร์ทโฟน (SmartPhone) ซึ่งขณะนี้ กศน.เมืองฯ
ได้ทำการพัฒนา App สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ IOS และระบบ Android ภายใต้
App ที่ชื่อว่า "MChon" (เอ็มชล) นักศึกษาทุกคนสามารถโหลด App ได้จากกลุ่ม Line ของ
ครูประจำกลุ่มได้ครับ หรือได้จากที่นี่ครับ
       สำหรับผู้สนใจทั่วไป ก็สามารถโหลดได้เช่นกันครับ เพราะเรามีเมนูสำหรับ "บุคคลทั่วไป"
       ส่วนวิธีการติดตั้ง App "MChon" ขณะนี้อยู่ในช่วงการทำคลิปวิธีติดตั้งและการใช้
ขอให้รออีกนิดนะครับ แต่หากนักศึกษาหรือผู้สนใจท่านใด มีความรู้พื้นฐานในการติดตั้ง
ก็สามารถทำได้เลยครับ

     ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ


                   12 มิ.ย.64


 

    


 

ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ประถมฯ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ประถมฯ
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ต้น
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรออนไลน์
ระบบงบประมาณ ปี 2564 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2564 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(ชั้นเรียน)
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(โครงการฯ)
ระบบรายงานข้อมูลแนะนำเพื่อนออนไลน์
ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษาออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายออนไลน์
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ประถมศึกษา
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ปลาย
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(ชั้นเรียน)
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(โครงการฯ/กิจกรรม)
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับ อสม.
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับผุ้สูงอายุ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)
ระบบแบบสำรวจ/แบบประเมินผ่านออนไลน์

Copyright@2010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  โทร. 0-3826-0987
ออกแบบโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  naunggate3@gmail.com