กศน.สัตหีบ
...เราชาว กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ยินดีให้บริการทุกท่าน หากต้องการสอบถาม โทรมาได้ที่ 0-3826-0987...หากไม่ได้รับสะดวกในการติดต่องาน โทรฯตรงมาได้ที่ 087-7843719...
วันที่

                     

สวัสดีครับ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเว็บ กศน.เมืองฯทุกท่าน
       ช่วงนี้ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิค-19
     ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
     ขณะนี้ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ได้ปิดรับสมัครนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 แล้ว หากท่านใดอยากจะสมัครเรียน
ขอให้รออีกนิดนะครับ ประมาณเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
เราจะเปิดรับสมัครอีกครั้งครับ

       ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมชม หากมีข้อสงสัยโทรสอบถาม
ได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ หรือด้านขวาของจอ ในหัวข้อ "ถามมา ตอบไป"
ท่านสามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับ....แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก
ก่อนครับ
โทรสอบถามได้ที่ 038-260987

                         2 ก.ค.2563
 


ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
นักศึกษากศน.สามารถดูผลการเรียน/กิจกรรมกพช.ล่าสุดได้
       ให้เลือกระดับและกรอกเลขบัตรประชาชน(13 หลัก)**

        เลือกระดับ อัปข้อมูลเมื่อ 23 เม.ย.2563  


      นักศึกษาที่จบหลักสูตรในเทอมนี้(2/62) ให้นำหลักฐานมายื่นขอจบได้
หลักฐานที่ต้องนำมา
          1.วุฒิเดิม
          2.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
          3.สำเนาบัตรประชาชนตนเอง, บิดา-มารดา 
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน
          5.เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของตนเอง, บิดา-มารดา                
          ติดต่อที่นายทะเบียน  โทร. 038260987      

 

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ประถมฯ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ต้น
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ประถมฯ
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ต้น
ระบบรายงานกิจกรรม/กรต.นศ.กศน.ออนไลน์ ม.ปลาย
ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
ระบบบริหารข้อมูลบุคลากรออนไลน์
ระบบงบประมาณ ปี 2563 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(ชั้นเรียน)
ระบบบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์(โครงการฯ)
ระบบรายงานข้อมูลแนะนำเพื่อนออนไลน์
ระบบบันทึกข้อมูลนศ.ทุกระดับภาคเรียน 2/62
ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษาออนไลน์
ระบบงานสารบรรณออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่ายออนไลน์
ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ ม.ต้น
แบบประเมินโครงการต่าง ๆ
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ประถมศึกษา
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ต้น
ระบบนิเทศ/ติดตามนักศึกษา ม.ปลาย
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(ชั้นเรียน)
ระบบนิเทศติดตามผู้เรียน กศ.ต่อเนื่อง(โครงการฯ/กิจกรรม)
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับ อสม.
ระบบบริหารจัดการศึกษาสำหรับผุ้สูงอายุ
ระบบงบประมาณ ปี2562 กศน.เมืองชลบุรี
ระบบงบประมาณ ปี2562 สำนักงานกศน.ชลบุรี
ระบบบันทึกข้อมูลนศ.ทุกระดับภาคเรียน 2/61
ระบบจัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย
ถามมา-ตอบไป
 

Copyright@2010 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  โทร. 0-3826-0987
ออกแบบโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  naunggate3@gmail.com