ระบบครุภัณฑ์ออนไลน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดชลบุรี

บันทึกครุภัณฑ์ แสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายการครุภัณฑ์กศน.ตำบล/หสม. รายงานสำนักฯ  ค้นหาชื่อ/ยี่ห้อ/รุ่นครุภัณฑ์  ค้นหาจัดหารายป ค้นหาสภาพครุภัณฑ์ ค้นหาชื่อผู้เบิกไปใช้ เพิ่มรหัสผู้ใช้ ช่วยเหลือ Log out


รายการครุภัณฑ์
รหัสครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
                        ชื่อครุภัณฑ   หน่วยนับ               ชนิด/ลักษณะ/คุณสมบัติ/ยี่ห้อ/รุ่น  วันเดือนปีที่ซื้อ   เลขที่
เอกสาร
  ประเภทเงิน    วิธีการ
   ที่ได้มา
  ชื่อผู้เบิกไปใช้     สถานที่นำไปใช้
หลักฐาน
การยืม
สภาพ
ปัจจุบัน
  ซื้อ
ปีงปม.
แก้ไข/ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลบางพระ ดี 2536 แก้ไข  ลบ
34130010001137 อุปกรณ์การพิมพ์เข้าเล่มและเย็บเล่ม   เครื่องอัดหนังสือ
ชุด
ฐานและแผ่นหนีบทำด้วยโลหะขาเหล็กพ่นแบบอัดเกลียว 30 สิงหาคม 2537 เงินงบประมาณ ตกลงราคา ห้องสมุดฯ ดี 2537 แก้ไข  ลบ
3920005000400151 อุปกรณ์บริการอื่น ๆ   รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ
ชุด
รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ 150 KG 20 สิงหาคม 2551 ศธ 0210.2408/853ลว20 ส.ค.51 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
4110001000100140 อุปกรณ์ตู้เย็น   ตู้เย็น
ตู้
เวอร์พูล ขนาด 5.6 คิว 10 เมษายน 2540 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2540 แก้ไข  ลบ
4120001000100142 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เครื่อง
มิตซูบิชิ ขนาด 18 บีทียู 1 ธันวาคม 2542 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2542 แก้ไข  ลบ
4120001000100242 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เครื่อง
โคโจเค็นจิ ขนาด 25,000 บีทียู 1 ธันวาคม 2542 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2542 แก้ไข  ลบ
4120001000100451 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เครื่อง
ซันโจ เดนกิ 6 มิถุนายน 2551 ศธ 0210.2408/561 ลว 6 มิ.ย.51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
41400010010/12/52 พัดลม เครื่องถ่ายเทอากาศและเครื่องเป่าลม   พัดลงตั้งพื้น
ตัว
ซันโย สีเขียว 1 มกราคม 2552 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางสาวสิริจันทร์ ไพเราะ กศน.ตำบลบ่อวิน ใช้ได้ 2552 แก้ไข  ลบ
5805001000500252 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร   โทรศัพท์มือถือ
เครื่อง
MXNES M888 27 ตุลาคม 2551 ศธ 0210.2408/1109 ลว27ต.ค.51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
5805009000100251 อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร   อุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร
เครื่อง
เครื่องโทรสารยี่ห้อพานาโซนิค ฟิล์มแฟ็กซ์ 70 25 สิงหาคม 2551 ศธ 0210.2408/866 ลว25 ส.ค.51 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
5835001000100145 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   เครื่องขยายเสียง
เครื่อง
เพาเวอร์แอมป์ MX i6jo PMX-802 D 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
58350210010100151 อุปกรณ์บริการอื่น ๆ   เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกซ์เซอร์)
เครื่อง
มิกซ์เซอร์ MIX PM 802 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
59620040001/5/54 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้แอปม์+ลำโพง ช่วยสอน พร้อมไมโครโฟน
ตู้
ตู้แอปม์+ลำโพง ช่วยสอน พร้อมไมโครโฟน 31 พฤษภาคม 2554 /481 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค นางสาวสุภาภรณ์ หุบกระโทก กศน.ตำบลเขาคันทรง ดี 2554 แก้ไข  ลบ
5962004001/8/54 อุปกรณ์สื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ   เครื่องช่วยสอน
ชุด
ตู้แอมป์ ลำโพง ช่วยสอนพร้อมไมโครโฟน 31 พฤษภาคม 2554 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ดี 2536 แก้ไข  ลบ
5965001000100351 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   ชุดไมโครโฟน
ตัว
ไมค์ลอย สีดำ รุ่น Lane LM 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
5965001000100451 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   ชุดไมโครโฟน
ตัว
ไมค์ลอย สีดำ รุ่น Lane LM 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
59650010002/9/54 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   โทรโข่ง อัดเสียงได้ มีดนตรี มีไมโครโฟน
เครื่อง
โทรโข่ง อัดเสียงได้ มีดนตรี มีไมโครโฟน 31 พฤษภาคม 2554 /481 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค นางสาวสุภาภรณ์ หุบกระโทก กศน.ตำบลเขาคันทรง ดี 2554 แก้ไข  ลบ
5965002000700151 อุปกรณ์บริการอื่น ๆ   ขาตั้งลำโพง
ตัว
ขาตั้งลำโพง SOMO sps-502 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
5965002000700251 อุปกรณ์บริการอื่น ๆ   ขาตั้งลำโพง
ตัว
ขาตั้งลำโพง SOMO sps-502 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
5965002000700351 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   ลำโพง
ตัว
รุ่น M42 SOMO 12" สีดำ แบบเหลี่ยม 15 กันยายน 2551 อื่นๆ ตกลงราคา กศน.อำเภอศรีราชา ใช้ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
 

ข้อมูล1ถึง20จากทั้งหมด 300รายการ

หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย


Copyright@2011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ 1020/7 หมู่ที่ 1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โทร.  0-3843-9076  โทรสาร   0-3843-9076      
พัฒนาโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  nounggate2@hotmail.com