[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
แก้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล
แก้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล   เข้าชม :  [74]
ลดอาการปวดฟัน
ลดอาการปวดฟัน   เข้าชม :  [80]
วันลอยกระทง
วันลอยกระทง   เข้าชม :  [168]
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา   เข้าชม :  [649]
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์   เข้าชม :  [205]
 

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564  เข้าชม :  [19]

 

8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวทั่วไป
วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  เข้าชม :  [222]

24 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558   เข้าชม :  [427]

30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่ง sms เชียร์ทีมจังหวัดชลบุรี ในการประกวดสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่ง sms เชียร์ทีมจังหวัดชลบุรี ในการประกวดสุดยอด กศน.ครั้งที่ 2  เข้าชม :  [2698]

4 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557  เข้าชม :  [2696]

11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาชีพ
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาชีพ จักสาน นวดฝ่าเท้า ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น  เข้าชม :  [6283]

19 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดรับสมัครนักศึกษา “เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดรับสมัครนักศึกษา “เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  เข้าชม :  [24492]

11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้างรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน ที่ 2/56
กศน.ตำบลหนองเสือช้างรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน ที่ 2/56  เข้าชม :  [31916]

31 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดสอนหลักสูตร Mini MBA ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง เปิดสอนหลักสูตร Mini MBA ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เข้าชม :  [65133]

29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.คำบลหนองเสือช้าง เปิดสอนวิชาเพ้นท์ผ้าบาติก
กศน.คำบลหนองเสือช้าง เปิดสอนวิชาเพ้นท์ผ้าบาติก   เข้าชม :  [67291]

17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2555  เข้าชม :  [68977]

16 / ก.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558  เข้าชม :  [241]
19 / ก.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง  เข้าชม :  [33137]
20 / เม.ย. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
กศน.ตำบลหนองเสือช้าง  เข้าชม :  [89045]

 

การประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหนองเสือช้าง
วันที่  9  เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

สอบปลายภาคเรียนที่  1-57  วันที่  20-21 กันยายน  2557
ณ  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ภาพกิจกรรม โครงการเข้าสู่อาชีพ กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
การอบรมหลักการตลาด 4 P กลุ่มอาชีพนวดฝ่าเท้า จำนวน 6 คน
วันที่  3  สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรมการ นิเทศกลุ่มอาขีพธุรกิจการจัดดอกไม้สด/แห้ง
หลักสูตร 15 ชม. ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค. 2557
ณ ศูนยืฝึกอาชีพชุมชนด้านการตัดผมชายตำบลหนองเสือช้าง
วิทยากร  นางธนิษฐ์อร  ตรีธนวัฒน์
ภาพกิจกรรม นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาธุรกิจการทำอาหารว่าง 
หลักสูตร  20  ชม. ระหว่างวันที่  5-6,12-13 ก.ค. 2557
ณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ 4 ต.หนองเสือช้าง
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
วิทยากร นางกัลยา  พันธ์นาคา
ภาพกิจกรรม นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาธุรกิจเสริมสวย
หลักสูตร 40  ชม. ระหว่างวันที่  19-30 เม.ย. ,1-2 พ.ค. 2557
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนด้านการตัดผมชายตำบลหนองเสือช้าง
วิทยากร  นางธนิษฐ์อร  ตรีธนวัฒน์
ภาพกิจกรรม นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาการนวดฝ่าเท้า หลักสูตร  15 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่  22-23,29-30 มีนาคม และวันที่ 5 เมษายน 2557
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจาม
วิทยากรโดย  นางกัลยา  พันธ์นาคา
ภาพกิจกรรม นิเทศกลุ่มอาชีพ วิชาจักสาน 
หลักสูตร 15 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  24-28 มีนาคม  2557
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองเสือช้างด้านการตัดผมชาย
วิทยากรโดย นางธนิษฐ์อร  ตรีธนวัฒน์


ภาพกิจกรรม นักศึกษา กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
ใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่  2/2556
ณ ร้านค้าชุมชนอ่างแก้ว  ตำบลหนองใหญ่ 
ภาพกิจกรรมโครงการ กศน.ตำบลหนองเสือช้างเคลื่อนที่
ณ  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง  ต.หนองเสือช้าง
อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการพับดอกกุุหลาบจากใบเตย
ภาพกิจกรรมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่  4 - 8 กันยายน 2556  จ.หนองคาย
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อเข้าสู่อาชีพ
วันที่  3  สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองใหญ่

 

โครงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
วันที่ 10 เมษายน 2556 ณ กศน.ตำบลหนองเสือช้าง
โดยมีนายกไพโรจน์ กังวลกิจ นายก อบต.หนองเสือช้าง
เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย ติรัตน์สรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือช้าง
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเก๊าท์และโรคอัลไซเมอร์

 

ผอ.เสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล ผอ.กศน.อำเภอหนองใหญ่
พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ จันท์เทวนุมาส ครูอาสาสมัคร
และนางรำไพ ผ่อนจตุรัส ครูผู้ช่วย
นิเทศกลุ่มวิชาการตัดผมชาย หลักสูตร 50  ชั่วโมง
ณ บ้านเลขที่  32 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่


 

 

 

 

   
นางเสาวลักษณ์  บุพพาศิรกุล
          ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอหนองใหญ่

      
 นางเบ็ญจวรรณ  จันท์เทวนุมาส
          ครูอาสาสมัคร


     
นางสาวอดิสา  ธนสุขสมบัติ
    หัวหน้ากศน. ตำบล
        หนองเสือช้าง

 
 
       กศน.ตำบลหนองเสือช้าง  ศาลาผู้สูงอายุ หมู่ 2  ตำบลหนองเสือช้าง  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี                          
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   chonnfe   Version 2.03