ระบบครุภัณฑ์ออนไลน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดชลบุรี

บันทึกครุภัณฑ์ แสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายการครุภัณฑ์กศน.ตำบล/หสม. รายงานสำนักฯ  ค้นหาชื่อ/ยี่ห้อ/รุ่นครุภัณฑ์  ค้นหาจัดหารายป ค้นหาสภาพครุภัณฑ์ ค้นหาชื่อผู้เบิกไปใช้ เพิ่มรหัสผู้ใช้ ช่วยเหลือ Log out


รายการครุภัณฑ์
รหัสครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
                        ชื่อครุภัณฑ   หน่วยนับ               ชนิด/ลักษณะ/คุณสมบัติ/ยี่ห้อ/รุ่น  วันเดือนปีที่ซื้อ   เลขที่
เอกสาร
  ประเภทเงิน    วิธีการ
   ที่ได้มา
  ชื่อผู้เบิกไปใช้     สถานที่นำไปใช้
หลักฐาน
การยืม
สภาพ
ปัจจุบัน
  ซื้อ
ปีงปม.
แก้ไข/ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
อัน
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลอ่าศิลา ดี 2536 แก้ไข  ลบ
เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   คอมพิวเตอร์
เครื่อง
1 มกราคม 2552 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นงลักษณ์ กศน.ตำบลดอนหัวฬ่อ ดี 2552 แก้ไข  ลบ
เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง
อัน
กระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง 1 สิงหาคม 2551 เงินงบประมาณ รับบริจาค นายครรชิต แสงเขียว กศน.ตำบลหนองข้างคอก ใบยืมพัสดุ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลอ่าศิลา ดี 2536 แก้ไข  ลบ
เครื่องตกแต่งสำนักงาน   รูปพระบรมฉายาลักษณ์
ชุด
รูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 มกราคม 2553 เงินงบประมาณ รับบริจาค นายครรชิต แสงเขียว กศน.ตำบลหนองข้างคอก ใบยืมพัสดุ ดี 2553 แก้ไข  ลบ
เครื่องตกแต่งสำนักงาน   รูปพระบรมฉายาลักษณ์
ชุด
รูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถ 18 มกราคม 2553 เงินงบประมาณ รับบริจาค นายครรชิต แสงเขียว กศน.ตำบลหนองข้างคอก ใบยืมพัสดุ ดี 2553 แก้ไข  ลบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า   กล่องไฟไวส์นิวส์
กล่อง
กล่องไฟไวส์นิวส์ 1 สิงหาคม 2551 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นายครรชิต แสงเขียว กศน.ตำบลหนองข้างคอก ใบยืมพัสดุ ใช้ไม่ได้ 2551 แก้ไข  ลบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า   กล่องไฟไวส์นิวส์
กล่อง
กล่องไฟไวส์นิวส์ 1 สิงหาคม 2551 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นายครรชิต แสงเขียว กศน.ตำบลหนองข้างคอก ใบยืมพัสดุ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   กล่องไฟไวนิว
ตู้
1 มกราคม 2553 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก ใช้ไม่ได้ 2553 แก้ไข  ลบ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   กล่องไฟไวนิว
ตู้
1 มกราคม 2553 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก ใช้ไม่ได้ 2553 แก้ไข  ลบ
อุปกรณ์สื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ   จานดาวเทียม
จาน
DTV 1 มกราคม 2553 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก ดี 2553 แก้ไข  ลบ
เครื่องประดับและเครื่องตกแต่งอื่น ๆ   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ชุด
1 มกราคม 2552 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2552 แก้ไข  ลบ
เครื่องประดับและเครื่องตกแต่งอื่น ๆ   พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถ
ชุด
1 มกราคม 2552 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2552 แก้ไข  ลบ
ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
FLATRON E 1941 1 มกราคม 2555 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2555 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
FLATRON E 1941 1 มกราคม 2555 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2555 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
FLATRON E 1941 1 มกราคม 2555 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ รับบริจาค นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2555 แก้ไข  ลบ
ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
ACER 1 มกราคม 2556 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2556 แก้ไข  ลบ
ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
ACER 14 กุมภาพันธ์ 2556 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2556 แก้ไข  ลบ
ชุดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุด
ACER 14 กุมภาพันธ์ 2556 เงินงบประมาณ ตกลงราคา นางหทัยทิพย์ อ้วนศรี กศน.ตำบลสำนักบก มีใบยืม ดี 2556 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลอ่าศิลา ดี 2536 แก้ไข  ลบ
 

ข้อมูล1ถึง20จากทั้งหมด 315รายการ

หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย


Copyright@2011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ 1020/7 หมู่ที่ 1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โทร.  0-3843-9076  โทรสาร   0-3843-9076      
พัฒนาโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  nounggate2@hotmail.com