[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ
10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ CoolYellLaughing   เข้าชม :  [164]
องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ ป.ธ. ๙) วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิถลอดุลยเดช   เข้าชม :  [462]
วันปิยมหาราช
ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระน   เข้าชม :  [272]
วันเข้าพรรษา
อีกไม่นาน ก็จะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ \"วันเข้าพรรษา\" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรี   เข้าชม :  [466]
วันฉัตรมงคล
นฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก   เข้าชม :  [290]
 

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสุตรวิชาธุรกิจขนมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชน 40 ชั่วโมง
หลักสูตรวิชาขนมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชน จำนวน 40 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางละมุง หมู่ 1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมีนางจิราภา พัวมณี เป็นว  เข้าชม :  [80]

 

27 / เม.ย. / 2556 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอพเพียง กศน.ตำบลบางละมุง  เข้าชม :  [2932]

16 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบเอ็นเน็ต และสอบปลายภาค
รายละเอียดการสอบเอ็นเน็ต และ การสอบปลายภาค  เข้าชม :  [691]

28 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงปูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงปูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้าชม :  [541]
27 / เม.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ การซ่อมมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น
แหล่งเรียนรู้ การซ่อมมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น \\\"รุ่งมอเตอร์ไซค์\\\" เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เข้าชม :  [310]
22 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนบางละมุงฝั่งธน
ศูนย์การเรียนชุมชนบางละมุงฝั่งธน  เข้าชม :  [2954]

 

 


          


 

    

 

 นางประพิศ  นพประชา
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอบางละมุง

นางสาวสลิตตา  เฉยศิริ

หัวหน้า กศน.ตำบลบางละมุง


 

http://www.dailynews.co.th/

 
 
กศน.ตำบลบางละมุง
หมู่ 2 ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   chonnfe   Version 2.03