ระบบครุภัณฑ์ออนไลน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดชลบุรี

บันทึกครุภัณฑ์ แสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด แสดงรายการครุภัณฑ์กศน.ตำบล/หสม. รายงานสำนักฯ  ค้นหาชื่อ/ยี่ห้อ/รุ่นครุภัณฑ์  ค้นหาจัดหารายป ค้นหาสภาพครุภัณฑ์ ค้นหาชื่อผู้เบิกไปใช้ เพิ่มรหัสผู้ใช้ ช่วยเหลือ Log out


รายการครุภัณฑ์
รหัสครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑ
                        ชื่อครุภัณฑ   หน่วยนับ               ชนิด/ลักษณะ/คุณสมบัติ/ยี่ห้อ/รุ่น  วันเดือนปีที่ซื้อ   เลขที่
เอกสาร
  ประเภทเงิน    วิธีการ
   ที่ได้มา
  ชื่อผู้เบิกไปใช้     สถานที่นำไปใช้
หลักฐาน
การยืม
สภาพ
ปัจจุบัน
  ซื้อ
ปีงปม.
แก้ไข/ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
กล้องถ่ายภาพนิ่ง  
กล่อง
1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
41400010010000251 พัดลม เครื่องถ่ายเทอากาศและเครื่องเป่าลม   พัดลมตั้งพื้น
ตัว
Hatair สีแดง 14 สิงหาคม 2551 ร 109/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
58350050005000151 เครื่องเล่นแผ่นเสียง วิทยุโทรทัศน์   เครื่องเล่นDVD
เครื่อง
ยี่ห้อ Philips 25 สิงหาคม 2551 ร 116/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
59650010003556 ปากพูดหูฟังไมโครโฟนและลำโพง   ชุดไมโครโฟน(ช่วยสอน)
เครื่อง
ชุดไมโครโฟน(ช่วยสอน) 19 สิงหาคม 2556 ร 217/56 เงินงบประมาณ ตกลงราคา ณัฐธยาน์ กศน.ตำบลหนองชาก ดี 2556 แก้ไข  ลบ
71100010001001551 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้ใส่หนังสือ
ตู้
ยี่ห้อ kiosk ขนาด4ฟุต สีม่วง 25 สิงหาคม 2551 ร117/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
71100010001001651 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้ใส่หนังสือ
ตู้
ยี่ห้อ kiosk ขนาด4ฟุต สีม่วง 1 มกราคม 2536 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลคลองกิ่ว ดี 2536 แก้ไข  ลบ
71100010001001651 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้ใส่หนังสือ
ตู้
ยี่ห้อ kiosk ขนาด4ฟุต สีม่วง 25 สิงหาคม 2551 ร117/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
711000100012051 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตุ้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน(กระจก)
ตู้
Kiosk 4 ฟุต กระจกบานเลื่อนสีม่วง 25 สิงหาคม 2551 ร 117/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลหนองชาก ดี 2551 แก้ไข  ลบ
71100010003000751 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้ใส่หนังสือ
ตู้
ยี่ห้อ Smartform ขนาด 4 ฟุต 5 กุมภาพันธ์ 2551 ร 029/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
71100010003000851 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ตู้ใส่หนังสือ
ตู้
ยี่ห้อ Smartform ขนาด 4 ฟุต 5 กุมภาพันธ์ 2551 ร 029/51 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2551 แก้ไข  ลบ
71100010003643 ตู้ หีบ ช่องเก็บของ หิ้งเก็บของ   ตู้เหล็ก
ตู้
1 มกราคม 2543 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลหนองบอนแดง ดี 2543 แก้ไข  ลบ
71100070015002653 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   โตีะพับอเนกประสงค์ สีขาว
ตัว
ขนาด 60*150 8 กรกฎาคม 2553 ร 172/53 เงินงบประมาณ ตกลงราคา กศน.ตำบลมาบไผ่ กศน.ตำบลมาบไผ่ ดี 2553 แก้ไข  ลบ
712500400082653 เครื่องใช้และเครื่องประกอบสำนักงาน   ชั้นไม้ใส่เอกสาร ขนาด 3 ชั้น
ตู้
ชั้นไม้ใส่เอกสาร ขนาด 3 ชั้น 8 กรกฎาคม 2553 ร 171/53 เงินงบประมาณ ตกลงราคา ณัฐธยาน์ กศน.ตำบลหนองชาก ดี 2553 แก้ไข  ลบ
 

ข้อมูล1ถึง20จากทั้งหมด 39รายการ

หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย


Copyright@2011 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ 1020/7 หมู่ที่ 1  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โทร.  0-3843-9076  โทรสาร   0-3843-9076      
พัฒนาโดย..นายไพรัตน์ เนื่องเกตุ   e- mail:  nounggate2@hotmail.com